VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Giăng

Lu-ca 17:6

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn