VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Giăng

Lu-ca 18:27

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn