VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Giăng

Lu-ca 1:64

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

64 Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn