VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Giăng

Lu-ca 21:10

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia;

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn