VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Giăng

Lu-ca 21:12

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn