VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Giăng

Lu-ca 21:28

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn