VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:10-11

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn