VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:14

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn