VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:17

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn