VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:19

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn