VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 1 | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Giăng

Lu-ca 2:28

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn