VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 2 | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Giăng

Lu-ca 3:6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn