VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Giăng

Lu-ca 6:21b

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ! Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn