VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Giăng

Lu-ca 6:31

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn