VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Giăng

Lu-ca 6:46

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

46 Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn