VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 14:1

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn