VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 15:12

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn