VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 15:13

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

(c) 2018 VietChristian.com. All rights reserved.

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website