VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 15:5

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn