VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:17

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn