VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:4

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn