VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 3:15

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn