VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 3:7

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn