VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 5:29

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn