VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 5:4-5

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành]. 5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn