VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 5 | Giăng 6 | Giăng 7 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 6:44

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

44 Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn