VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 6 | Giăng 7 | Giăng 8 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 7:34

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn