VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 6 | Giăng 7 | Giăng 8 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 7:38

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

38 Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn