VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:36

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn