VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:7

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn