VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 12 | Công-vụ các Sứ-đồ 13 | Công-vụ các Sứ-đồ 14 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 13:18

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ước chừng bốn mươi năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn