VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 13 | Công-vụ các Sứ-đồ 14 | Công-vụ các Sứ-đồ 15 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-10

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chân, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được. 9 Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, 10 bèn nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái, rồi đi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn