VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 19 | Công-vụ các Sứ-đồ 20 | Công-vụ các Sứ-đồ 21 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 20:27

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn