VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 23 | Công-vụ các Sứ-đồ 24 | Công-vụ các Sứ-đồ 25 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 24:16

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn