VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 1 | Công-vụ các Sứ-đồ 2 | Công-vụ các Sứ-đồ 3 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 2:2

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn