VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 1 | Công-vụ các Sứ-đồ 2 | Công-vụ các Sứ-đồ 3 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 2:21

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn