VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 4 | Công-vụ các Sứ-đồ 5 | Công-vụ các Sứ-đồ 6 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 5:13-14

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. 14 Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn