VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 6 | Công-vụ các Sứ-đồ 7 | Công-vụ các Sứ-đồ 8 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 7:21-22

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Khi người bị bỏ, thì con gái Pha-ra-ôn vớt lấy, nuôi làm con mình. 22 Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website