VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 11:29

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn