VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 10 | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 11:29

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website