VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:13

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn