VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:18

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn