VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:21

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn