VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 13 | Rô-ma 14 | Rô-ma 15 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 14:9

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn