VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 9 | 1 Cô-rinh-tô 10 | 1 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 10:24

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn