VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 9 | 1 Cô-rinh-tô 10 | 1 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 10:32

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời;

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn