VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 12:22,27

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website