VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 12:22,27

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn