VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 12:22,27

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn