VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 12:27

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn