VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 12:7

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn