VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 12 | 1 Cô-rinh-tô 13 | 1 Cô-rinh-tô 14 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 13:6

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn