VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 14 | 1 Cô-rinh-tô 15 | 1 Cô-rinh-tô 16 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 15:4

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn